Emanuel

Är en grekisk form för hebreiskans Immanuel som betyder Gud med oss och som först omnämns i den stavningsformen i Jesaja 7:14. I Matteusevangeliet 1:23 står: ”Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Emmanuel”. Namnet kom in i almanackan 1691 och var mycket populärt under senare delen av 1800-talet, framförallt i frireligiösa kretsar. Antalet namnbärare är runt 30 000, drygt 3 300 har det som tilltalsnamn. Sveriges mest berömda Emanuel är nog Emanuel Swedenborg, naturfilosofen och mystikern som levde 1688-1772.