Benskörhet berör många

9 november 2019 09:15

I samband med Internationella Osteoporosdagen inbjöd Osteoporosföreningen i Norrbotten till en välbesökt konferens med cirka 100 deltagare vid Sunderby sjukhus. Osteoporos = benskörhet, för den som inte vet.

Ordförande Anita Sandström inledde med välkomsthälsning och förhoppning om en givande konferens. Anita påtalade att denna "dolda" sjukdom, med onödigt lidande och åtskilliga miljarder per år i samhällskostnader, nu har börjat få förtjänat utrymme inom vården.

Siv Ögren, styrelsemedlem, berättade om den av föreningen framtagna broschyren "Starka ben hela livet". Den har emottagits mycket positivt för användning inom bland annat länets skolhälsovård. Den påtalar bland annat värdet att under tidiga år bygga upp bästa möjliga skelett och hur senare under livet bevara bästa möjliga skelett.

Lena Stafström, Ulla Nordmark och Erica Öhman, personal vid Sunderby sjukhus Osteporosmottagning, berättade om mottagningens arbetssätt. På grund av svårigheter att i nuläget rekrytera läkare, köps två distansläkare in (från Göteborg och Uppsala) för bedömning av den bentäthetsundersökning som utförs på Sunderby sjukhus.

Johannes Norberg, geriatriker vid Skellefteå sjukhus, beskrev bland annat anatomi, fysiologi, riskfaktorer (exempelvis kvinnor efter menopausen, hög ålder, genetik, läkemedelsbieffekter med mera) inom Osteoporos. Han ingår i flera riksorganisationer och myndigheter som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKL med flera.

Irene Vikman, fysioterapeut och lektor vid LTU, beskrev bland annat hur fallrisk kan minskas, värdet av rörelse- och balanskontroll.

Malin Olsson, sjuksköterska och docent, och Carina Nilsson, sjuksköterska och filosofie doktor vid LTU, presenterade en ny studie om hur kvinnor med Osteoporos kan bibehålla sin vardag. Kontinuitet i vårdmöten och att tro på sig själv och sina egna förmågor ansågs vara viktiga faktorer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingemar Cederlund Osteoporosföreningen i Norrbotten