Länet Vid Njurförbundets höstmöte fick de cirka 35 närvarande medlemmarna möjlighet att lyssna på och ställa frågor till Regionrådet Kenneth Backgård som pratade under temat ”Sjukvården nu och i framtiden”.

- Fem sjukhus ska vara kvar, men vad som ska finnas i dem måste vi gå igenom, sa regionrådet. En tanke är att tillföra Kalix och Kiruna specialiseringar.

Hyrkostnaderna för läkare och sköterskor är cirka 300 miljoner kronor per år.

Artikelbild

| - Vi är i en svår ekonomisk sits så vi behöver spara 700 miljoner under 3 år, sa regionrådet Kenneth Backgård då han besökte Njurförbundets höstmöte.

- För att kunna minska kostnaderna måste vi kunna konkurrera med både bra arbetsvillkor och bra lön. En tanke är att vidareutbilda både sköterskor och undersköterskor.

En kostnad som ökar är att fler och fler i Norrbotten ringer till olika nätdoktorer. I år beräknas kostnaden bli cirka 5 miljoner. För att möta de ökade kostnaderna pågår ett projekt som ska leda till en liknande tjänst, en så kallad ”Digital Hälsocentral” där man också kan få en fysisk vårdkontakt.

En av deltagarna frågade varför det inte finns några vårdplatser i Arvidsjaur.

- Det måste åtgärdas, men det är svårt att få dit personal, svarade Kennerth.

Artikelbild

| - 30 procent av alla som transplanteras eller är i dialys har diabetes som grundorsak till njursjukdomen, sa överläkare Maria Backman.

Susanne Andersson, strateg på Region Norrbotten för invånartjänster, höll ett intressant föredrag kring ”E-hälsa ur patientens perspektiv”.

- Vi utvecklar hela tiden de digitala tjänsterna. Snart kan man som patient göra en hälsodeklaration inför en operation. Samma gäller inför hälsosamtal för 30-, 40-, 50- och 60-åringar, sa Susanne Andersson.

Överläkare Maria Backman vid Sunderbyns sjukhus pratade över temat ”Diabetes och njursjukdom”.

- En tredjedel av de med diabetes får någon gång under livet njursvikt, konstaterade Maria Backman.