Att leva med KOL

21 november 2018 11:28

Piteå Hjärtlung hade inbjudit allmänheten till möte och ordföranden Anita Berglund kunde hälsa ett 70-tal personer, samt föreläsare Caroline Stridsman astma/KOL-sjuksköterska, Maria Henriksson KOL-sjuksköterska samt Aino Sundstedt och Tomas Andersson, varmt välkomna.

Anita B börjar med att berätta om att denna dag så har det varit invigning på Piteå sjukhus av en ny ultraljudsapparat där kostnaden om 725 000 kronor gått från Lennart och Elsy Norbergs testamentsgåva. Glädjen var stor på sjukhuset över gåvan, då det nu fått möjlighet att korta köerna till att göra en ultraljudundersökning på patienter med hjärtproblem.

Därefter var det dags för dagens föreläsare Carolin Stridsman, astma/KOL-sjuksköterska i Region Norrbotten och forskare i Olin-studierna, att ta vid. Hon arbetar på lungmottagningen på Sunderby sjukhus. Carolin tar upp hur det är att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och vad sjukvården kan erbjuda samt vad man kan göra själv för att mildra sjukdomen. KOL och astma är en kronisk förträngning i luftvägarna där KOL är mer kronisk. En symtombild för sjukdomen är bland annat hosta, andfåddhet, trötthet, nedsatt prestationsförmåga med mera. Det finns ju många riskfaktorer som kan göra att man drabbas av sjukdomen, bland annat rökning, även passiv rökning, vedeldning, ökad ålder med flera. Hon påtalar också att motion är en viktig åtgärd för den som är drabbad av KOL. Att tidigt utföra en behandlingsplan med möjlighet till egenvård minskar antalet sjukbesök. Ordföranden tackar Carolin för en givande föreläsning med att överlämna en liten lokalproducerad present.

Maria Henriksson från Hällans hälsocentral, presenterar sig och informerar att till henne kan man komma under kvällen för att göra en spirometritest.

Nu var det dags för kaffe och en god smörgås och då äntrade Aino och Tomas scenen för att spela och sjunga vackra välkända sånger där de närvarande sjöng med på en del. Anita tackar dem för en mycket uppskattad underhållning och de fick många varma applåder för sitt uppträdande.

Kvällen avslutas med att ordföranden tackar kaffekommittén för den goda förplägnaden och tack till alla närvarande som mött upp på mötet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!