Till styrelsen omvaldes Jan-Eric Sandberg som ordförande och Linda Isaksson som vice ordförande.

Övriga i styrelsen är Fredrik Nilsson, Eva Lestander, Ulf Sandström, Tommy Wixner och nyval av Joakim Öberg och Kicki Fagerlund.

Avgående styrelseledamöter Maria Lundberg, TRIXIE och Niclas Wikström, Ohmy var inte närvarande men kommer att avtackas vid senare tillfälle.