Antalet biodlare ökar stadigt

15 februari 2016 10:07

Norrbottens biodlardistrikt höll årsmötet den 13 februari i Norrrbottens Pärla, Älvsbyn.

Mötet inleddes med kommunalrådet Bill Nilssons presentation av den omfattande verksamheten i de företag som är etablerade i Älvsbyn. Ett av företagen, Polarbröd, har en produktion som överskrider 1,1 miljard brödstycken i olika former. Hus har tillverkats i många år och där kan produktionen räknas i många tiotusental färdiga hus.

Han presenterade även det projekt med en ny gruva i Laver som skulle kunna innebära en avsevärd förbättring av arbetstillfällen i kommunen.

Men antalet arbetare slås med hästlängder av Norrbottens biodlare som har åtskilliga miljoner arbetare i sin tjänst för att producera den eftertraktade norrbottniska honungen, som under 2015 inte förmådde framställa så mycket honung som marknaden efterfrågar.

Orsaken till detta upplevdes nog av de flesta som tillbringade sin semester med regnkläder på för att vistas utomhus, och våra bin är inte heller så förtjusta att flyga och få sina vingar nedtyngda av regndroppar, utan de sitter inne och läser Biaktuellt, och då blir det inte så stor insamling av nektar som de omvandlar till den eftertraktade honungen.

Efter sedvanliga årsmötesförhandling, där Mats Furtenback, från Raivoberg, ånyo omvaldes till distriktsordförande.

Antalet biodlare ökar stadigt varje år, och uppgår nu till 188 stycken, varav 48 procent nu är kvinnor, vilket är glädjande för biodlingens framtid. Och nu finns det snart en biodlare i varje by i Norrbotten.

Därefter presenterades projektet, Säker honung, som syftar till att vidareutbilda biodlarna till att ytterligare höja säkerheten och kvaliteten på den norrbottniska honungen hos de närvarande 25 biodlarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tage Jacobson