Cookies och personuppgifter

pt.se använder cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen.

11 oktober 2017 13:05

Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas, läs mer information nedan.

Med hjälp av cookies kan pt.se föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan pt.se också samla information om våra användares beteenden och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken reklam som ska visas.
Användning av cookies medför inte att kuriren.nu kan lagra information som sedan kan knytas till personliga identiteter, utan det är enbart generell statistik och anonyma användarbeteenden som kan följas och lagras.

pt.se kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med kuriren.nu.

Användning av cookies på webbplatser regleras i 6 kap 18§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. På PTS hemsida kan du även läsa mer om cookies (http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Integritet1/Fragor-och-svar-om-kakor-for-anvandare).

Radera, blockera eller aktivera av nedladdning av cookies

Nedladdning och hantering av cookies sköts av din webbläsare eller motsvarande program. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies antingen raderas, blockeras eller aktiveras. Genom din webbläsare kan du också se och läsa innehållet i alla cookies som har laddats ner från pt.se.

Om du använder Internet Explorer och Windows klickar du på Verktyg i menyraden längst upp i webbläsarfönstret och väljer Internetalternativ. Under flikarna Allmänt och Sekretess anger du vilka inställningar och regler som ska gälla för cookies. I andra webbläsare för Windows och andra operativsystem gör du på liknande sätt.

Tänk på att vissa funktioner på pt.se fungerar sämre, eller till och med slutar att fungera helt och hållet, ifall du blockerar eller stänger av nedladdningen av cookies.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!