Nya gravfält ska möta kommande behov

I höst inleds arbetet med en ny personalbyggnad på Hedens kyrkogård. Man kommer även att expandera med nya gravfält för att möta kommande behov.

Öjebyn 21 oktober 2019 16:38

Hedens kyrkogård är belägen i skogspartier mellan Öjebyn och Böle. För att möta kommande behov med gravplatser i Piteå kommun kommer kyrkogården att expandera med nya gravfält.

Gravplatsen är en viloplats för de döda, men också en viktig plats för de levande, en plats att sörja på, att minnas och att hedra. Piteå församlings ambition är att Hedens kyrkogård ska få vara en betydelsefull plats även för framtida generationer, säger kyrkoherden Mats Björk.

Expansionen innebär också att en ny personalbyggnad behövs. Personalbyggnaden kommer bland annat att bestå av kontor, omklädningsrum och lunchrum. Byggnaden är beräknad att rymma en större personalstyrka som krävs för underhåll av kyrkogårdens gravfält. Den kommer även att ge bättre tillgänglighet vad gäller service till besökare i och med en expedition.
– Vi bygger för framtiden. Det är församlingens uppdrag att planera för kommande generationer, särskilt när det kommer till så viktiga saker som den sista viloplatsen. I och med att andra kyrkogårdar väntas bli fullbelagda inom några år är det viktigt att fortsätta utveckla Hedens kyrkogård, säger Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling.

Så snart som möjligt inleds den första etappen av arbetet med personalbyggnaden. Planen är att den ska stå färdig senhösten 2020.
Personalbyggnaden finansieras helt av begravningsavgiften. Den betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Markström

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Öjebyn

Förvirring kring fartguppet efter Älvvägen

Öjebyn

Stal maskiner på avfallsanläggning

Familj

Begravning

Familj

Begravningsgudstjänst

Fastighetsaffärer

60-talshus i Öjebyn har fått nya ägare

Visa fler