Lämna ryssvargarna vid liv

Låt de finsk-ryska vargarna få leva och ges chans att passera renskötseln, skriver debattören.

Inrikes 3 december 2019 15:33
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

Med anledning av insändaren "Rovdjuren tar uppemot 60 000 renar varje år" (19/11).

Uppskattar att vi kan föra en dialog om rovdjuren norröver, för det behövs. Vill vara tydlig med att jag inte vill bedriva någon form av hets eller kränkning mot rennäringen. Till att börja med så har jag inte påstått att rovdjuren inte gör någon skada på renskötseln. Vargarna är inte rennäringens enda hot. Klimatpåverkan, trafiken och övriga rovdjur utgör en större fara än vad vargarna gör. 

Vargarna är få i antal i rennäringsområdena och det kom inte fram i ert svar till mig. Ni talar om det sammanlagda rovdjurstrycket på rennäringen, jag talar specifikt om de få genetiskt viktiga vargarna som tassar in österifrån. 

Vi måste göra plats för de genetiskt viktiga vargarna och inte bara se till de ekonomiska intressena. Vi bör satsa på att söva och förflytta dem om de stannar kvar.

Jämtlands länsstyrelse beviljar en stor mängd skyddsjaktsansökningar på rovdjur i allt högre tempo. Ställer mig mycket kritisk till detta, det liknar dold licensjakt på rovdjur som många inte känner till. 

Rennäringen ersätts för dokumenterad förekomst av järv, lo och varg och antalet föryngringar av respektive art inom samebyarnas betesområde. Föryngring av varg ersätts med 500 000 kronor. En vargföryngring ger större skador och vargen har ett högre "naturvårdsvärde" än järv och lo. Regelbunden förekomst av varg ersätts med 80 000 kronor, tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor. Trots betalning för förekomst så tillåts skyddsjakter i ett stort antal och därmed avskjutning på varg. 

Jag resonerar om "genetiskt viktiga vargar" och inte samtliga rovdjur. Ni nämner att 50 000-60 000 renar dödas årligen av rovdjuren, men varg tar cirka 78-150 renar årligen och det är viktigt att det kommer fram. 

Om vi utgår från er nämnda siffra på 60 000 döda renar årligen skulle rovdjuren döda cirka 165 renar om dagen. Och då undrar jag var ni menar att detta sker och vem besiktar dessa renar?

"Det är en unik näring då den är naturbaserad och bedrivs med hänsyn till naturens och kulturens egna förutsättningar. Rennäringen är på många sätt ett gott exempel på en del av en hållbar utveckling där anpassningar sker till naturen." Citatet är från Samernas Riksförbund om rennäringen och något att faktiskt betänka utifrån våra rovdjurs existensberättigande och självklara plats i vår natur även i rennäringsområderna.

Marlen Fuglsang, admin i Ja till varg

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Försäkrings-erbjudande kom inte från facket

Insändare

Spanska sjukans elaka kusin

Insändare

Vi behöver medmänsklighet – inte volymmål

Insändare

Dags för evig karantän snart?

Insändare

Klimatskrämsel och falska prognoser

Visa fler