Många struntar i friskvårdsbidraget

Fler än var tredje svensk som får friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare struntar i att använda det.

Anledningarna är bristande motivation, inspiration och tid.

18 augusti 2017 04:26

Hela 37 procent av de tillfrågade i en färsk undersökning från ett företag svarade nej på frågan om de utnyttjar sitt friskvårdsbidrag. Främst är det männen som struntar i det; 47 procent mot 28 procent av kvinnorna.

De främsta anledningarna för att utnyttja friskvårdsbidraget var att personerna saknar motivation, inte vet vad det ska användas till eller inte hinner.

Det motsvarar ungefär mina förväntningar. Men jag tycker att det är lite trist, för det är en väldigt fin förmån som många av oss har. Det är en dubbel vinst, så klart för den anställde men också för företaget. Förebyggande träning, välmående och hälsa är bra för båda parter, säger Ulrika Ennen, marknadsdirektör på Viktväktarna som beställt undersökningen av Sifo.

Arbetsgivare bör informera om förmånen bättre än vad de gör, men också aktörer inom friskvård kan göra mer genom att upplysa om att man kan använda bidraget till deras verksamhet, anser hon.

Undersökningen gjordes i januari i år. 1 229 personer ur en riksrepresentativt rekryterad webbpanel intervjuades.

Fakta: Friskvårdsbidrag

Arbetsgivaren kan erbjuda motion och friskvård som en personalförmån, och behöver inte skatta för det om man följer Skatteverkets regler.

Beloppet måste vara av "mindre värde", normalt inte över 1 000 kronor per tillfälle. Aktiviteter som kräver dyrare utrustning, som till exempel segling eller ridning, godtas inte.

Förmånen får inte heller bytas ut mot kontant ersättning. Vissa arbetsgivare delar ut checkar eller kuponger till friskvårdsanläggningar, andra betalar för aktiviteter i efterskott mot att man visar upp kvitto.

Källa: Skatteverket m fl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!