Vi har en skola som systematiskt kränker elevers rättigheter. Det är ett ganska radikalt uttalande, men sant.

Vi elever ska förstås inte behöva arbeta i skolan längre än 40 timmar i veckan, enligt åttatimmarsdagen. Men varför finns det inget som begränsar skolarbetet som vi måste göra hemma? Inget skiljer arbetet jag gör på skoltid från arbetet jag gör hemma, förutom att det sistnämnda innebär att jag utför arbetet under eget tak och offrar min fritid – utan lärares hjälp. Jan-Olof Hellsten är doktor i pedagogik och Sveriges enda riktiga forskare inom hemläxor. ”Det finns ingen seriös forskning som visar att läxor har något värde”, säger han.

.

Mer ”disciplin”, som Jan Björklund brukar tala om, är därför populism. Fler läxor, fler betyg, fler uppgifter, fler prov. Folk som inte har gått skola på 20 + år röstar gärna på den sortens skolpolitik eftersom det låter bra. ”Eleverna är lata och curlade, och sjunker därför i PISA-mätningarna”, säger de.

Samtidigt har Finland få läxor, kortare skoldagar, mindre klasser och längre raster. Skolan är individualiserad och ojämlikheten låg. Lärare har lika hög status som advokater och läkare. Resultatet? De utklassar alla andra länder i världen. Trots att det är en ”flumskola”.

.

Jag gjorde en undersökning på min skola. Jag avgränsade undersökningen till elever på högskoleförberedande linjer och hann totalt fråga 34 elever om deras stress. Resultatet var obehagligt.

80 procent utför hälften eller majoriteten av skolarbetet på egen tid. Varannan elev är stressad i skolan varje dag. Var fjärde är stressad flera gånger i veckan. Jag frågade eleverna hur mycket de upplever att de hinner vila hemma. Första tredjedelen svarade ”skadligt lite” och nästa tredjedel svarade ”mindre än jag borde”. Andra undersökningar som gjorts på mitt rektorsområde har visat ungefär liknande resultat, till exempel att cirka 80 procent av eleverna visar symtom på långvarig stress. Jag vill knappt veta hur det ser ut på skolor som inte tillhör Sveriges bästa skolkommuner.

.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter fastslår i artikel 24 att ”var och envar har rätt till fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden”. Enligt skolverket inrymmer tydligen ”var och envar” inte elever. Varför inte?

Ungdomar är 100 procent av vår framtid. Jag vill fråga dig som förespråkar och röstar på ”disciplinskolan” om du kan se ett samband mellan stressnivåerna i skolan och de sjunkande resultaten. Vilken riktning vill du se att skolan går mot: Kina eller Finland?