PITEÅ Pireva uppger på sin hemsida att det har uppstått en läcka på en huvudledning för vatten längs Storgatan. Det innebär att just nu är ett antal fastigheter utan vatten längs Åkargatan, Parkgatan och Storgatan.

Reparation pågår, men Pireva anger att i nuläget är det svårt att säga när reparationsarbetet är klart men att det beräknas ta en stor del av kvällen.

Vid sophuset på Åkargatan har en vattenslang dragits fram. Där kan man hämta vatten i väntan på att läckan åtgärdas

Pireva uppmanar allmänheten att följa utvecklingen på det kommunala bolagets hemsida.