Irak Regeringen har nu bjudit in Allianspartierna och Vänsterpartiet för överläggningar om framtiden för den svenska insatsen i Irak. Mötet äger rum på utrikesdepartementet på torsdagen.

I nästa vecka ska regeringen presentera en proposition om en eventuell förlängning av insatsstyrkan. Men den senaste utvecklingen i Irak, där kurdiska peshmergastyrkor och irakiska styrkor nu står mot varandra, i stället för att bekämpa IS, har kastat om förutsättningarna för den svenska insatsen.

På mötet på UD kommer regeringen att redogöra för vilken bedömning man gör av läget just nu, hur man ser på framtiden för styrkan och ta in synpunkter och åsikter från de inbjudna partierna.

Den svenska styrkan består av 70 personer som framför allt tränar kurdiska peshmergaförband som strider mot IS.