Nio av tio förare anser att trafiksäkerheten påverkas om man använder mobilen när man kör. Trots det är det allt fler som använder mobilen när de sitter bakom ratten. Samtidigt är det färre som menar att lagstiftning skulle få dem att ändra beteende. Den motsägelsefulla utvecklingen framgår av två enkäter som Bilprovningen genomfört på sin webbplats med tre års mellanrum.

En aktuell och omdiskuterad fråga är om Sverige ska införa lagstiftning i syfte att minska mobilanvändning i samband med körning. För att ta pulsen på förare och deras inställning i frågan genomförde Bilprovningen en enkät redan 2013. Nu har enkäten genomförts på nytt. Sammanlagt svarade drygt 2 000 personer.

I den senaste enkäten anser 94 procent att trafiksäkerheten påverkas om man använder mobilen när man kör. 2013 var motsvarande siffra 77 procent. Trots ökningen är det allt fler som använder mobilen i bilen.

Bland förarna är det allra vanligaste att ägna sig åt sms. Så många som 70 procent uppger att de läser, besvarar eller skickar sms i samband med bilkörning. 2013 var andelen 24 procent.

– Enkäten visar att alla inte kommer att låta sig påverkas av lagstiftning när det gäller mobilanvändning vid bilkörning. Lösningar som minskar behovet av att använda själva mobilen är därför viktiga som ett komplement, exempelvis tillgång till GPS-navigering och handsfree med röststyrning som gör att föraren hela tiden kan fokusera på trafiken, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.