– Det finns ingen annan lösning om man vill att renskötseln ska vara en fungerande näring, säger Stig Persson, ordförande och rovdjurssamordnare i Gällivare skogssameby.

Tillsammans med Udtja sameby har Gällivare skogssameby deltagit i det stora forskningsprojektet där man i samarbete med SLU och Skandinaviska björnprojektet kartlagt hur stor skada björn gör på renkalvar.

– Det har varit ett spännande projekt. Men också jobbigt och påfrestande, säger Stig Persson.

Projektet inleddes 2010 och visade de första åren att samebyarna endast får ersättning för en bråkdel av de kalvar som dödas av björn. 30–50 procent av renkalvarna faller offer för björn, nästan samtliga i maj och början av juni.

Forskningsprojektet har de fyra senaste åren till stor del inriktats på alternativa åtgärder. Bland annat har kalvning i hägn studerats.

Forskarna slår nu fast att metoden minskar antalet björndödade kalvar men att kalvarna lättare blev sjuka. Samt att metoden är dyr och kräver stora arbetsresurser.

– I de flesta områden kommer det inte vara en kostnadseffektiv åtgärd, säger forskaren Jens Frank till Sveriges radio.

Stig Persson håller med.

– Det fungerade men ska man bedriva det i stor skala vet jag inte om man klarar av det. Det blir i alla fall väldigt dyrt. Och jag tvivlar på att staten skjuter till några större pengar, eftersom man inte vill betala för de förluster som orsakas i dag, säger Persson.

Forskarna föreslår i stället i en ny rapport att björnjakt koncentreras till kalvningsområden och närliggande mark. Det skulle exempelvis innebära att honor med ungar, som i dag är undantagna från jakten, blir lovliga. Åtgärden skulle kraftigt påverka hur många björnar som får skjutas i andra områden. I Norrbotten tillhör 83 procent av stammen renskötselområdet, enligt forskarrapporten.

Forskarna föreslår vidare att samebyarna i framtiden bör få ersättning efter hur mycket björn som finns på marken i stället för idag utifrån samebyns areal.

– Ett mer rättvist system, men kostsammare för staten. I dag ersätter man bara en bråkdel av de faktiska skadorna, säger Jens Frank till Sveriges radio.

Svenska rovdjursföreningen anser att förslaget inte har stöd i lagen.

– Det här med ren decimeringsjakt som det handlar om här, att man ska sänka björnstammen så totalt. Det ryms vad jag kan bedöma inte inom de undantagsregler som finns i vår lagstiftning, säger Robert Franzén, vice ordförande i Svenska rovdjursföreningen, till Sveriges radio.