LULEÅ De två polismännen i Luleå konfronterades i april 2015 av en gevärsbeväpnad man, som tidigare hotat skjuta en kvinna i ett bostadsområde. Nu får de 98.500 kronor var i ersättning av Brottsoffermyndigheten, som omprövat sina tidigare avslagsbeslut i fallet. Mordförsöket gick över gränsen för vad en polisman i tjänst ska behöva tåla, slår myndigheten fast.

Mannen – som hade lyft sitt vapen innan han själv sköts av polisen vid händelsen – dömdes hösten 2015 till åtta års fängelse. I sitt första beslut i fjol menade Brottsoffermyndigheten att omständigheterna i fallet inte uppfyllde kriterierna för att ersättning skulle betalas ut, även om polismännen själva upplevt situationen som kränkande. Men poliserna begärde alltså en omprövning, som nu landat i en helt annan slutsats hos myndigheten.