PITEÅ ICA Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter som är ett samägt bolag av Första AP-fonden och ICA Fastigheter.

Affären innefattar bland annat fastigheterna i Norrfjärden, Älvsbyn, Gällivare, och Kiruna.

– Försäljningen ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att behålla inflytande över marknaden samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.