Från och med nästa år kommer alla rekryter som antas till grundutbildningen att genomföra den under plikt. Det handlar om runt 4 000 personer som placeras på olika förband.

Enligt nuvarande planering ska de lokaler och anläggningar som finns räcka till.

Allt ska finnas, det kan handla om någon detalj som måste fixas till. Ett duschrum som fräschas till eller ett logement som blivit ett omklädningsrum som måste möbleras för att bli ett logement igen, säger Försvarsmaktens rekryteringssamordnare Peter Tagesson.

Grundutbildningen kommer att genomföras på samma sätt som tidigare, med en lång utbildning om 9–11 månader och en kort om 4–7 månader.

Rekryteringsmyndigheten kommer att kalla 5 000–6 000 personer till mönstring och därutöver kan mellan 6 000–7 000 personer själva söka sig till Försvarsmakten och boka tid för prövning hos Rekryteringsmyndigheten.

Regeringens beslut att återuppväcka värnplikten har fått stor uppmärksamhet – något som Tagesson tror har bidragit till att Försvarsmakten redan i år märkt av ett ökat intresse för grundutbildningen.

Det borde ytterligare påverka intresset för att göra värnplikt nästa år.