Förutom att jobba reaktivt och utreda de brott som kommer in så jobbar man proaktivt genom att ge förebyggande information till bland annat äldre personer.

Under det sista året har Mats Ekman, gruppchef för bedrägeribrott i polisområde Norrbotten, åkt runt till olika pensionärsföreningar för att föra dialog och ge tips om hur man kan agera för att undvika att bli bedragen.

–  På mötena tar jag upp hur man på bästa sätt kan försöka minska riskerna att utsättas för bedrägerier. Det viktiga är att känna till olika fallgropar och vad man kan göra för att minska risken att bli lurad, säger Mats Ekman.

Ett exempel han tar upp är när någon ringer och låtsas vara ett barnbarn som behöver pengar. Sådana brott har inträffat i Piteå.

– Efter en stund säger personen att någon annan kommer och hämtar pengar och inte förrän efteråt när man pratar med någon anhörig så uppdagas det att man har blivit lurad, berättar Mats Ekman.

Polisen vill uppmana alla som har någon anhörig som tillhör kategorin äldre att hjälpa sina anhöriga att skydda sig mot bedrägerier. Nedan finns lite tips för vad som är viktigt att tänka på.

Så skyddar du dig:

Var försiktig om du ska ingå ett avtal eller blir erbjuden en tjänst där företaget ringer upp dig.

Var vaksam om du ska köpa något från någon uppsökande försäljare i din bostad.

Klicka aldrig på länkar i mail eller sms där avsändare uppmanar dig att göra det. Framförallt inte om det efterfrågas personuppgifter eller kortuppgifter.

Lämna aldrig över personuppgifter eller kortuppgifter till någon som ringer dig.

Tveka aldrig att lägga på luren eller stänga dörren om du känner oro.

Blunda aldrig för varningssignaler!