Föräldrarna tog barnet, i 4-årsåldern till hälsocentralen då de misstänkte att barnet hade diabetes. Läkaren menade att de höga värdena berodde på att barnet ätit godis och skickade hem familjen. Detta trots att proverna visade på mycket höga sockervärden i blodet och i urinen.

Vid ytterligare besök skickade en annan läkare barnet på remiss till en barnmedicinsk klinik och där konstaterades diabetes 1.

En lex-Maria anmälan gjordes den 1 september. Den har nu granskats av Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo avslutar nu ärendet, och konstaterar att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövts.

ivo